Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
March 24
Image Size
636 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
59
Favourites
5 (who?)
Comments
2
Downloads
0
×
Birthday s' LilI by Loothikdesgin Birthday s' LilI by Loothikdesgin
Thật là tội lỗi khi không tặng  quà đúng lúc  nhân ngày sn s' Waaaah! !! Nhưng mong s' nhận cho em vui nhé Love !! Em quyi1 s' nhất đấyMeow :3  <3 em biết s' lâu lắm rồi nhưng dờ mói có dịp nói chuyện em vui cựcLa la la la  <3  Em des xấu xí lắm No, I disagree! ( = onl mà mặc dù s' khuyên em sài cs nhưng máy nhà em không dow đươc cs về T^T) Em chùc s' nhìu đìu tốt đẹp nhất <3 love youuuu Heart Heart Heart 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
s' yeu: SeoLiliHyun :iconSeoLiLiHyun
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Mar 24, 2014  Student Interface Designer
Cái mod giữa bị động rồi ha :3 
Reply
:iconloothikdesgin:
Loothikdesgin Featured By Owner Mar 24, 2014
yess
Reply
Add a Comment: